Báo Hoa học trò online nói gì về hệ thống giáo dục Thăng Long Kidsmart?

Báo Hoa học trò online nói gì về hệ thống giáo dục Thăng Long Kidsmart?

Ngày 07-04-2017  lúc 09:30 trên báo Hoa học trò online xuất hiện bài viết về Hệ thống giáo dục Thăng Long Kidsmart.

Các bạn hãy ghé đọc bài viết qua link sau :

http://hoahoctro.vn/tin-tuc/trai-nghiem-moi-truong-hoc-tap-diem-a-cua-tween-thang-long-kidsmart

                                                                                                                 Trân trọng!

    Hỗ trợ trực tuyến

    © Copyright 2017 Tiểu học Thăng Long Kidsmart. All right reserved. - ® Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart giữ bản quyền nội dung trên website này.